Tájékoztatás és nyilvánosság

Kedvezményezetti kommunikáció

A Kedvezményezettnek a projekt jellegétől és nagyságától függően kötelezően előírt kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie a megfelelő arculati elemek használatával.
Az új programozási időszak fejlesztési programja a „Széchenyi 2020” nevet kapta, melyhez új arculat került bevezetésre 2014.július 11-től, emellett jelentősen egyszerűsödnek, felhasználóbaráttá válnak a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is.
Függetlenül attól, hogy egy adott pályázat mely fejlesztési időszakban nyert támogatást, 2014.07.11-től valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni. Az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében 2014. július 11-től az alábbi kommunikációs alapdokumentumok vannak jelenleg érvényben:

Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv:

Valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni. A korábban legyártott - régi, ÚSZT arculatú - kommunikációs eszközök cseréje nem elvárás, azonban az újonnan tervezett kommunikációs anyagokon már a Széchenyi 2020 arculat használandó. A jelenleg hatályos Arculati Kézikönyvet a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv (ʺKTK 2020ʺ) című dokumentum II. fejezete tartalmazza.

A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“, illetve a Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok az alábbi linkről tölthetőek le: 
http://palyazat.gov.hu/doc/25

Kérjük, hogy a projekthez kapcsolódó kommunikációs anyagok tervezésekor fokozottan ügyeljen az alábbi szabályozásra: 
„Amennyiben az Európai Unió jelképén kívül más logók (pl. a kedvezményezett logója) is feltüntetésre kerülnek, az uniós logónak legalább ugyanakkora méretűnek (szélességűnek és magasságúnak) kell lennie, mint a többi logó közül a legnagyobbnak.”

A Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei című útmutatók használatára az alábbi szabályozás irányadó:

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK) útmutató:
A KTK útmutató határozza meg az egyes kommunikációs csomagok kötelező elemeit, részletes tartalmát.

Felhívjuk figyelmét, hogy KTK útmutató esetében jelenleg több dokumentum van érvényben:

KTK 2020: A 2014. július 11-e után benyújtásra kerülő pályázatokra a KTK 2020 útmutató előírásai vonatkoznak.

ÚSZT KTK: A 2011. január 14-e után támogatott és 2014. július 11-e előtt benyújtott/ értékelés előtt vagy értékelés alatt álló pályázatokra, illetve a már támogatási döntéssel rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektekre - tekintettel a már megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre - a korábbi, ÚSZT KTK útmutató előírásai vonatkoznak.

ÚMFT KTK: A 2011. január 14-e előtt született támogatói döntéssel rendelkező projektek esetében a régi, ÚMFT-KTK útmutató marad érvényben („2011. január 14-e előtti támogatói döntéssel rendelkező kedvezményezettekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek” néven).

Valamennyi KTK útmutató elérhető a www.palyazat.gov.hu honlapon (Részletes információk/Arculati Kisokos menüpont, valamint a pályázati felhívások dokumentumai között)

DDOP Tájékoztatás-nyilvánosság előzetes ellenőrzése: 
Felelős: DDOP KSZ- Kommunikáció:
kiss.dalma@ddrfu.hu vagy villanyi.eszter@ddrfu.hu

 • táblatervek megküldése
 • meghívótervek, rendezvényhez kapcsolódó projektadatlapok megküldése
 • sajtóközlemény tervezetek megküldése. 

A Tájékoztatás és nyilvánosság keretében vállalt kommunikációs eszközök esetében az Arculati Kézikönyv minden előírását figyelembe kell venni. 

Marketingtevékenység - arculati előírások:
Amennyiben a pályázat keretében lehetőség van marketingtevékenység (üzleti marketing) elszámolására - amely nem a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság része - akkor az alábbi arculati szabályozás követendő:

Valamennyi, a marketingtevékenység keretében elkészített eszközön kötelező az európai uniós logó, „Széchenyi2020” arculati elem, a „Befektetés a jövőbe” szlogen, valamint a támogató alap (ERFA, ESZA, KA, ESB-Alapok) feltüntetése teljes névvel. 
Szóróajándékon minimum elvárás az európai uniós zászló logó feltüntetése, a zászló alatt elhelyezkedő „Európai Unió” felirattal. 
A kötelező arculat megjelenítésének hiányában a marketingtevékenység keretében elkészített eszközök nem elszámolhatóak a projekt keretében.

Általános tájékoztató a Széchenyi2020 arculati előírásairól
Sz2020_KTK_DDRFU.ppt

TÉRKÉPTÉR és FOTÓ feltöltése:
A http://terkepter.palyazat.gov.hu honlapon TÉRKÉPTÉR néven érhető el az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődő nyilvánosság rendelkezésére.

A TÉRKÉPTÉR online adminisztrátori felületére a Pályázó Tájékoztató felületen keresztül lehet belépni. A kedvezményezett a részére kialakított felületen a támogatott projektjéhez kapcsolódó alábbi információkat köteles megjeleníteni:

 • a projekthez kapcsolódó leírást,
 • kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas képet,
 • a projektről készült videót (amennyiben rendelkezik videóval),
 • és egyéb, a projektet bemutató nyomdai kiadványokat (amennyiben a kommunikációs csomag előírta).

A FOTÓK esetében elvárás, hogy ne a projekt előrehaladási jelentéshez kapcsolódó képek, hanem a fejlesztést igényesen bemutató fényképek kerüljenek feltöltésre.

A feltöltéseket a "Projekt (Kommunikáció)" menüpont alatt a "Térképtér/médiafeltöltés", illetve a "Térképtér/szöveges adatok" feliratú menügombokra kattintva lehet elvégezni. A feltöltések adminisztrátori jóváhagyást követően jelennek meg a publikus felületen.

Fontos: A TÉRKÉPTÉR feltöltése a kedvezményezett számára nem jelent költséget, így nem elszámolható a projekt keretében.

Honlap - pályázati aloldal:
A kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. A projektgazdától elvárt, hogy a honlapjának főoldaláról jól látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal.

A kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a projekthez kapcsolódóan:

 • a kedvezményezett neve,
 • a projekt címe,
 • a szerződött támogatás összege,
 • a támogatás mértéke (%-ban),
 • a projekt tartalmának bemutatása.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
 • projekt azonosító száma

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban
(és az esetleges aloldalon is):
ún. infoblokk:

 • Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)
 • Széchenyi 2020 logó
 • EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve)
 • Magyar kormány logó
 • A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (ESZA, ERFA, KA, vagy több támogató alap esetén ESB-Alapokra)
 • „Befektetés a jövőbe” szlogen.

FONTOS: Az ún. infoblokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban.
Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy nem vonatkozik rá ez a kötelezettség. Az európai uniós támogatás miatt nem kell honlapot készíttetni. Amennyiben a kedvezményezett már rendelkezik a tevékenységét ismertető bármilyen honlappal, akkor ezen kommunikációs kötelezettség teljesítése kötelező számára.

Projektrendezvények bejelentése a Közreműködő Szervezet felé:
A Kedvezményezett köteles bármely, a projektjéhez kapcsolódó (pl. nyitó/zárórendezvény/alapkőletétel/átadás/sajtótájékoztató) eseményről a KSZ kommunikációs szervezeti egységét és projektmenedzserét írásban értesíteni, illetve a 20 naptári napos projektesemény-bejelentési határidőt betartani. A bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett projekt címét, az esemény típusát, pontos időpontját, helyszínét, a beszédet mondók nevét. A meghívót Széchenyi 2020 arculattal elektronikus formában kérjük megküldeni a Közreműködő Szervezet illetékes munkatársai részére.


Sablonok, minták ʺKTK2020ʺ alapján (ERFA):

Rendezvényeken használt arculati elemek (galéria)


Rövidítés jegyzék:

http://palyazat.gov.hu/roviditesjegyzek