Szervezeti dokumentumok

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel.: +36 72 513 760
Fax: +36 72 513 768
info@ddrfu.hu
www.ddrfu.hu

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosai a Baranya-, Somogy- és Tolna Megyei Önkormányzatok:

Baranya Megyei Önkormányzat
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Telefonszám: +36 72 500 400
Honlap: baranya.hu

Somogy Megyei Önkormányzat
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
Telefonszám: +36 82 898 246 
Honlap: som-onkorm.hu

Tolna Megyei Önkormányzat
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Telefonszám: +36 74 505 600
Honlap: tolnamegye.hu


Ügyfélszolgálat

Schunk Melinda +36 72 513 760
E-mail: info@ddrfu.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Szervezet felépítésének megjelenítése itt!
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.


A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Elérhetőségek megjelenítése itt!

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:
Schunk Melinda
Tel.: +36 72 513 760
Fax: +36 72 513 768
kiss.dalma@ddrfu.hu


Ügyfélfogadási rend:

hétfőtől csütörtökig 08.00-16.30,
pénteken 08.00-14.00

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: 06-1-795-1400
Telefax: 06-1-318-2570
Ügyfélszolgálati iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől csütörtökig 08.00-16.30, pénteken 08.00-14.00

Miniszterelnökség

Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.
Telefonszám: 06-1-795-5000
Telefax: 06-1-795-0381
E-mail: titkarsag@me.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A 2009.évi CXXII. tv 2.§ (1) bekezdése értelmében közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó adatok

A 2009.évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a Felügyelőbizottság közzétételi kötelezettség alá tartozó adatai:
http://ddrfu.hu/sites/default/files/public/szervezeti-dokumentumok/kotelezo_adatszolg_felugyelobizottsag.pdf

A 2009.évi CXXII. tv 2.§ (1) bekezdése értelmében közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó munkavállalók adatai
http://ddrfu.hu/sites/default/files/public/szervezeti-dokumentumok/kotelezo_adatszolg_munkavallalok.pdf


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:
A DDRFÜ NKft.-re vonatkozó jogszabályok, törvények - letöltés
A DDRFÜ NKft. Társasági Szerződése - letöltés
A DDRFÜ NKft. Iratbetekintési Szabályzata - letöltés

A DDRFÜ NKft. Szervezeti és Működési Szabályzata - letöltés
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények megtekinthetők itt!
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Aktuálisan kiírt pályázatok és leírásaik megtekinthetők itt!
Pályázati eredmények megtekintése itt!

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Iratbetekintési szabályzat


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):
A közbeszerzéssel kapcsolatos információk megtekinthetők itt!

Közbeszerzés