Pályázatok mesterfokon a DDRFÜ-től

A DDRFÜ megkezdte a 2014-20-as programozási időszakhoz kapcsolódó projektfejlesztési és pályázatírási tevékenységét. A 2007-13-as időszak DDOP Közreműködő Szervezeti feladatainak lezárásával párhuzamosan az ügynökség szakemberei már a 2015-ös évben megkezdték a felkészülést az új programidőszak kedvezményezettei számára való pályázati tanácsadási, projektfejlesztési és pályázat menedzsment feladatok ellátására. 

Ez év januárjától közel tizenöt éves tapasztalatával a DDRFÜ teljes szakmai kapacitása rendelkezésre áll a TOP, az ágazati Operatív Programok, valamint a nemzetközi támogatási programok pályázói számára komplex menedzsment és szakmai szolgáltatások biztosítására, kiemelten az alábbi szakterületeken:

•    Pályázati lehetőségek felkutatása (pályázatfigyelés) és pályázati tanácsadás, 
•    Projektfejlesztés (projektgenerálás, projekt ötlet kidolgozás, projektterv készítés),
•    Pályázatkészítés (pályázati anyagok teljes körű kidolgozása),
•    Projekt előkészítő tevékenységek (Megvalósíthatósági tanulmány készítése, költség-haszon elemzés készítése),
•    Projektmenedzsment, projekt megvalósítás támogatása,
•    Közbeszerzési és jogi szolgáltatások biztosítása,
•    Műszaki tanácsadás és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása

A klasszikus, pályázatok előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokon túl az ügynökség folytatni kívánja azon tervezői, kutatói és hálózatépítő feladatok vállalását, melyekben az elmúlt években jó gyakorlatot szerzett, így különösen:
•    Településfejlesztési koncepciók kialakítása a helyzetfeltáró/elemző/értékelő munkarészekkel, 
•    Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS), települési energia stratégiák, települési energia akciótervek (SEAP) készítése,
•    Megyei és térségi stratégiai tervdokumentumok összeállítása,
•    Tanulmányok, kutatások, elemzések készítése,
•    Partnerkeresés,-közvetítés,
•    Hálózatok, együttműködési struktúrák fejlesztése és menedzsmentje,
•    Képzések, konferenciák és műhelymunkák szervezése.