DDOP közreműködő szervezet

A DDRFÜ NKft. a 2007-2013-as programozási időszak Dél-Dunántúli Operatív Programja keretében meghirdetett pályázatok lebonyolításában közreműködő szervezetként vesz részt a 4/2011 (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak, és a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával kötött szerződésben rögzítettek alapján. 

Közreműködő szervezetként a DDRFÜ NKft. részt vesz a benyújtott pályázatok döntéselőkészítésében, a nyertes pályázókkal történő szerződéskötésben, a támogatási kérelmek elfogadásában és kifizetésében, a közbeszerzések ellenőrzésében, valamint a helyszíni és dokumentum alapú ellenőrzésekben mind a projektek megvalósítása, mind a fenntartási időszak alatt. 

Támogatást és segítséget nyújtunk a jogszabályi keretek között, hogy segítsük a programban nyertes pályázatok megvalósulását.